Hur viktig är texten för ditt varumärke?

Ni vet hur det är, man säger ju alltid att ingen läser texten i annonser eller broschyrer. Det är givetvis en sanning med modifikation framförallt i dagens samhälle när kommunikationen allt mer styrs till hemsidor av olika slag. Den som vill veta något om företagens produkter och tjänster måste med andra ord läsa vad det står på hemsidan.

Och då får texten en helt annan dignitet. Vad du säger och hur du säger det blir en viktig del av din framtoning och ditt varumärke. Texten måste vara lättläst och enkel att förstå. Det handlar om respekt för mottagaren och om din egen identitet. Textens utformning säger mycket om företagets personlighet, inställning till kunderna och helhetstänkande.

En dålig text kan förstöra lika mycket som ett bra manus kan lyfta en verksamhet. Obegripligt språk på dålig svenska gynnar knappast affärerna. Människor kan till och med bli irriterade.

Sex tips för att dina texter ska få genomslag.

  1. Den kan vara underfundig och klurig eller väldigt tydlig. Ibland måste man kommunicera rakt och enkelt för att undvika missförstånd kring vad erbjudandet handlar om. Så småningom kan det finnas skäl att lämna plats för lite roligare och kreativa rubriker.
  2. Det gäller att lägga meningarna i rätt ordning. Läsning kräver en logik som gör att läsaren hänger med och inte stannar upp, då är han eller hon förlorad. Direkt.
  3. Själva stämningen i texten bör harmoniera med företagets själ och image. Ska det vara lättsamt och sprudlande eller lite mer strikt och seriöst. Det kan bero på produkten/tjänsten eller ägarens personlighet.
  4. Givetvis kompletteras en text av layout och bilder. Den kombinationen bör skapa en harmoni och ett helhetsintryck som känns tilltalande. Ord och bild ska ge känslan av att 1+1 blir 3. Kreativa lösningar skapar uppmärksamhet, acceptans och kanske ett litet leende hos kunden.
  5. Innehåll. Vad man säger bör vara relevant. Slösa inte utrymme på en massa ointressant bludder. Läsaren vill veta ”what´s in it for me” och bryr sig inte alltid om hur duktig du är och alla led som leder fram till slutprodukten eller tjänsten du säljer. Undvik att vara navelskådande.
  6. Sökord. Givetvis ska du använda relevanta sökord i texten, så ditt företag kommer högt upp på Google.

Det finns självfallet mycket mer att säga, men se det här som en öppning. Texten är lika viktig som layouten och en betydelsefull del för ditt varumärke. Ta den inte med en klackspark utan forma den med ett leende. Den är ditt företags själ i bokstäver och den kommer att uppfattas så.